زبان خود را انتخاب کنید

میکروپروسسور - تحقیق

- نكات مرتبط با تحقيق:

فرم درخواست موضوع
- تحقيق حتماً بايد بصورت تايپي ارائه شود! حداكثر نمره اين بخش ۱ نمره می‌باشد و موضوع بايد فقط همان مقاله‌ای باشد كه از قبل هماهنگ شده است.  ذكر نام و نام‌خانوادگي فرد يا گروهی كه تحقيق را انجام داده‌اند ضروری است. موارد تحويلي عبارتند از: CD حاوي فايل Word ترجمه و PDF متن انگليسي