زبان خود را انتخاب کنید

میکروپروسسور - سرفصل مطالب

 

- سرفصل مطالب:

شماره فصل کتاب عنوان مطلب
فصل ۳ پردازش برنامه‌های ذخیره شده
فصل ۴ میکروکنترلر 16F84A
فصل ۵ مجموعه دستورالعمل‌ها
فصل ۶ سابروتینها و ماژولها
فصل ۱۰ سخت‌افزار واقعی PIC
فصل ۱۱ پورتهای موازی
فصل ۷ وقفه‌ها
فصل ۱۳ تایمر/شمارنده
فصل ۱۴ تبدیل آنالوگ به دیجیتال و برعکس
فصل ۱۵ حافظه داده EEPROM
فصل ۱۲ ارسال و دریافت سریال