زبان خود را انتخاب کنید

میکروپروسسور - تمرين

 

- تمرين:

مهم: تمرين بايد در برگه A4 و بصورت دو رو نوشته شود، در غير اينصورت نمره‌ای به آن اختصاص داده نمی‌شود.

شمارة سري تمرين زمان تحويل
سری ۱ ۱۳۹۰/۹/۲۹
سری ۲ ۱۳۹۰/۱۰/۱۳
سری ۳  

 

تمرین‌های قدیمی (جهت بررسی بیشتر) سری ۱ سری ۲ سری ۳