۱- ليست پروژه‌های دفاع شده (كارشناسی ارشد):

عنوان پروژه نام دانشجو

۱- مقایسه مدلهای غیر پارامتری و آشوبگونه‌ی سیگنال ECG سطحی و الکتروگرام داخل قلبی (تحت مشاوره)
اساتید راهنما: دکتر سید محمد فیروزآبادی و دکتر مجید حق‌جو
تاریخ تصویب: ۸۷/۱۲/۱۰ 
- مقالات مرتبط:
۱- اثر مدت زمان ثبت سیگنال الکتروکاردیوگرام بر روی پیش‌گویی نحوه پایان فیبریلاسیون دهلیزی. سکینه یحیی‌زاده، سید محمد فیروزآبادی، مجید حق‌جو و سامان پروانه. چهارمین كنفرانس سلامت الكترونيكي و كاربردهاي ICT در پزشكي ايران (ايران- مشهد، بهمن ۱۳۸۹)

2- Quantitative Analysis of the Relationship between Chaotic Features of Surface ECG and an Intracardiac Electrogram. 37th Annual Computing in Cardiology, IEEE Computer Society Press, (Belfast-Northern Ireland, September 2010)

سكينه يحيي‌زاده

۲- ليست پروژه‌های دفاع شده (كارشناسی):

عنوان پروژه (براي مشاهده چكيده و كلمات كليدي بر روي عنوان كليك كنيد) نام دانشجو
۱- پياده‌سازی فيلترهای FIR و IIR بوسيله ميكروكنترلر خانواده PIC
علي ظفرقندی
۲- ثبت ECG و انتقال آن به كامپيوتر با كمك مبدل موازی به USB
- مقالات مرتبط:
ا
لف) طراحی و ساخت مدار ECG با قابليت اتصال به كامپيوتر از طريق پورت USB . سكينه يحيي‌زاده ساروی، سامان پروانه. دهمين كنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران (ايران- اصفهان، شهريور ۱۳۸۶)
‌سكينه يحيي‌زاده
۳- سيستم گويای اعلام ريسك‌فاكتور قلبی بر اساس اطلاعات دريافتی از طريق خط تلفن و پردازش فازی
- مقالات مرتبط:

الف) سيستم گويای اعلام ريسك ‌فاكتور قلبی بر اساس اطلاعات دريافتی از طريق خط تلفن و پردازش فازی. طاهره پيش بين، سامان پروانه. دهمين كنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران (ايران- اصفهان، شهريور 1386)
طاهره پيش‌بين

۴- مدلسازی شكل ECG با استفاده از مدل مجموع گوسيها (GCM)
- مقالات مرتبط:

a) Electrocardiogram Synthesis Using Gaussian Combination Model (GCM) 34th Annual Computers in Cardiology, IEEE Computer Society Press, (USA-Durham, October 2007)

محسن پاشنا
۵- مدل اتوماسيون سلولی فعاليت الكتريكی قلب پروشاتو محمدزاده

۶- تعيين ريسك فاكتور قلبی با بكارگيری ابزار نوروفازی (Neuro-Fuzzy)
- مقالات مرتبط:

. 35th Annual Computers in Cardiology, IEEE Computer Society Press, (Italy-Bologna, September 2008)
b) International Conference on Computational Intelligence for Modelling, Control and Automation-CIMCA08 (Vienna-Austria, December 2008)
الهه يارقلی
۷- تعيين نياز فرد معلول از طريق ردگيری ليزر
مقالات مرتبط:
الف) تعیین نیاز معلول حرکتی از طریق ردگیری لیزری و ارسال نیاز او از طریق امواج رادیویی. الهام اطلسی روشنی، سامان پروانه. دوازدهمین کنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران (ايران- تبریز، مرداد 1388)
الهام اطلسی روشنی
۸- ناحيه‌بندی تصاوير متحرك با معيار آنتروپي مصطفی داداش‌زاده
۹- مدار شبيه‌ساز ECG با بكارگيري اسيلاتورهای الكترونيكی توصيف‌كننده مدل سلول قلبی
- مقالات مرتبط:
الف) طراحی، ساخت و تحلیل مدار شبیه ساز فعالیت الکتریکی قلبی با بکارگیری اسیلاتورهای الکترونیکی توصیف کننده مدل سلول قلبی. داروين باران‌نژاد، سامان پروانه. يازدهمين كنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران (ايران- زنجان، شهريور 1387)
داروين باران‌نژاد
۱۰- سيستم تحويل دارو به بيمار با قابليت اتصال به خط تلفن
- مقالات مرتبط:
الف) سيستم تحويل دارو به بيمار از راه دور با قابليت اتصال به خط تلفن . صدف محرری، سامان پروانه. دهمين كنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران (ايران- اصفهان، شهريور 1386)
ب) بكارگيري امواج راديويي بمنظور تحويل دارو به بيمار بدون نياز به حضور پرستار. صدف محرری، سامان پروانه. كنفرانس سلامت الكترونيكی و كاربردهای ICT در پزشكی ايران (ايران- تهران، آبان 1387)
c) Drug Management: How to Provide Drug on Assigned Time?". S. Moharreri, S. Parvaneh. 3rd International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering-ICBBE 2009 (Beijing-China, June 2009)

- ثبت اختراع:
الف) سيستم تحويل داروی مستقل از كامپيوتر، از طريق تايمر/خط تلفن جهت كمك به نگهداری كودكان و سالمندان. صدف محرری و سامان پروانه، مرداد 1385
صدف محرری
۱۱- كنترل گفتاری وسايل منزل برای فرد معلول بدون نياز به كامپيوتر كيوان دهمامی
۱۲- حل معادلات ديفرانسيل توسط ميكروكنترلر PIC بمنظور ايجاد شبيه‌ساز پتانسيل عمل محيا سليمانی
۱۳- طراحي جعبه‌ابزار (toolbox) جهت ارزيابی كمی نتايج ناحيه‌بندی تصوير در محيط نرم‌افزار matlab
- مقالات مرتبط:
الف) طراحي جعبه‌ابزار (toolbox) جهت ارزيابی كمی نتايج ناحيه‌بندی تصوير در محيط نرم‌افزار Matlab. حنانه ثنائی، سامان پروانه و حسین کریمی. يازدهمين كنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران (ايران- زنجان، شهريور 1387)
حنانه ثنايی
۱۴- بكارگيري منطق فازی جهت تصميم‌گيری پزشكي خودكار بمنظور تعيين محل مراقبت از بيمار
- مقالات مرتبط:
الف) تكنيك داده‌كاوی فازي – درخت تصميم‌گيری بمنظور تعيين خودكار محل مراقبت از بيمار. سامان پروانه و فرانک فلاح. سومین كنفرانس سلامت الكترونيكی و كاربردهای ICT در پزشكی ايران (ايران- تهران، بهمن 1388)
فرانك فلاح تفتی
۱۵-  ثبت و بررسي لرزشهای دست و مقايسه افراد سالم و داراي پركاری تيروئيد شیوا شهرام‌پور
۱۶- شبيه‌ساز سخت‌افزاری مدلهای نورونی
عليرضا جلفايی
۱۷- بررسي و ثبت ديناميك امضای اشخاص از طريق روشهای پردازش تصوير
فائزه روحانی
۱۸- شبيه‌سازی پتانسيل عمل قلب با بكارگيری مدار آنالوگ Van Der Pol
ليلا زارع‌زاده مهريزی
۱۹- فشرده‌سازی ECG با بكارگيری پارامترهای شبكه عصبی RBF
زينب سادات طاهری
۲۰- مدلسازی مورفولوژيكهای نامتقارن ECG با اصلاح مدل تركيب گوسي (GCM)
- مقالات مرتبط:
- مدل‌سازی مورفولوژيك بخش‌های نامتقارن الكتروكارديوگرام با اصلاح مدل تركيب گوسی. سارا طاهری، سامان پروانه و هلیا رهبری. چهارمین كنفرانس سلامت الكترونيكی و كاربردهای ICT در پزشكی ايران (ايران- مشهد، بهمن 1389)
سارا طاهری
۲۱- مدار ثبت سيگنال قلبی با قابليت حذف نويز 50 هرتز برق شهر توسط dsPIC
سحرناز كاشی كلهری
۲۲- مدلسازی  ECG با استفاده از گراف شارش داده (DFG) عطيه سعيدنژاد
۲۳- مدل الكتريكی جهت بررسي اثر خرابی دريچه لانه كبوتری در سيستم گردش خون سحر امانی نمين
۲۴- تعيين نيازهای اساسي بيمار داراي معلوليت حركتی با بكارگيری روشهای تعقيب حركت چشم حسين كريمی
۲۵- سیستم ثبت، نمایش و ذخیره ECG با قابلیت انتقال به کامپیوتر رادیویی بابک بختیاری
۲۶- طراحی و ساخت كنترل از راه دور تخت تمام الكتريكال اتاق عمل
- ثبت اختراع:
الف) ریموت کنترل سانترال تختهای CCU و ICU. حامد حسینعلی، علیرضا حسینعلی، سامان پروانه و عباس منوچهری. آذر 1387
حامد حسينعلی
۲۷- سيستم نرم‌افزاری-سخت‌افزاری مديريت دسترسي و ايمني بيمارستاني بصورت مستقل از كامپيوتر پگاه‌سادات طبايی جبلی

۲۸- طراحی و ساخت قوزبند الکتریکی
- مقالات مرتبط:
الف)  طراحی و ساخت قوزبند الکتریکی به عنوان یک ارتز هوشمند. محمد حسین بهفر، حسین اصلیان و سامان پروانه. اولین کنفرانس مهندسی توانبخشی ایران (ایران- قزوین، دی 1389)
- ثبت اختراع:
الف)‌ طراحی و ساخت قوزبند الکتریکی. محمد حسین بهفر، سامان پروانه. آبان 1389

محمدحسین بهفر
۲۹- فيلترينگ مبتنی بر مدل مجموع گوسی سيگنال ECG
- مقالات مرتبط:
الف) فيلترينگ مبتني بر مدل مجموع گوسي الكتروكارديوگرام (ECG). هليا رهبري و سامان پروانه. چهارمین كنفرانس سلامت الكترونيكي و كاربردهاي ICT در پزشكي ايران (ايران- مشهد، بهمن 1389)
هلیا رهبری

۳۰- آنالیز مولفه های بافتی در تصاویر سونوگرافی به منظور تشخیص تومورهای خوش‌خیم و بدخیم سرطان سینه  (گروه بالینی)
- مقالات مرتبط:

a) Sonography Images for Breast Cancer Texture Classification in Diagnosis of Malignant or Benign Tumors. P. Babaghorbani, S. Parvaneh, A. Ghassemi, K. Manshaee. 4th International Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering-ICBBE 2010 (Chengdu-China, June 2010)
پریسا باباقربانی
۳۱- بررسی و مقایسه مشخصه‌های فرکانسی صدای فرزند دختر و والدین (گروه بالینی)
ملیکا هادی‌پور جمالی
۳۲- مدلسازی عضله و تخمین پارامترهای آن از روی داده
نگار اقبالیان
۳۳- ساخت کنترل از راه دور چندکاناله برای کار در شرایط بیمارستانی (گروه بالینی)
سپیده ابوالحسنی
۳۴- سیستم تعیین نیاز سالمند و بیمار از طریق صفحه لمسی (گروه بالینی)
لیلا معمارزاده
۳۵- طراحی و ساخت سنسور سنجش زاویه خم شدن بدن
- مقالات مرتبط:
الف) طراحی و ساخت سنسور و سیستم سنجش زاویه خم شدن بدن. آرمان علی اکبری دهشالی و سامان پروانه. پانزدهمين كنفرانس دانشجويی مهندسی برق ايران (ايران- کاشان، شهريور ۱۳۹۱)
آرمان علی‌اکبری دهشالی
۳۶- طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار مدیریت اخذ واحد در دوره‌های آموزشی (گروه بالینی) مریم صمدی
۳۷- گام‌شمار با قابلیت ثبت میزان راه رفتن و دویدن (گروه بالینی)
مهسا سیدبرحق
۳۸- سیستم ثبت فشار وارد بر پاشنه پا در حین راه رفتن و دویدن (گروه بالینی)
نفیسه شامحمدی
۳۹- مدار ثبت ECG با قابلیت ارسال سریال و USB به کامپیوتر
زهرا عصاری
۴۰- طراحی و ساخت سنسور رنگ دیجیتال بمنظور اعلام رنگ به فرد نابینا
رضا کیان‌زاد
۴۱- ساخت مدار الکتروکاردیوگرام و طراحی نرم‌افزار نمایشی آن در حوزه‌های زمان، فرکانس و فاز (گروه بالینی) طلایه قدسی‌زاد
۴۲- طراحی محیط گرافیکی جهت اتصال به سیستم بیوفیدبک (گروه بالینی) بهناز رمضان یارندی
۴۳- طراحی و پیاده‌سازی سیستم ثبت فعالیت حرکتی در هنگام خواب (گروه بالینی)
الناز وفائی
۴۴- طراحی و پیاده‌سازی نرم‌افزار ایجاد چارتهای آموزشی (گروه بالینی) مرضیه مهرنژاد
۴۵- طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار مديريت كلاسهای آموزش پزشكی (گروه باليني) رعنا خليلی
۴۶- طراحي و پياده‌سازي نرم‌افزار مديريت برگزاري همایش‌های پزشكی (گروه باليني) هدي خسروی
۴۷- پیاده‌سازی ابزار کنترل قطع/وصل وسايل منزل با به کار گیری پتانسیل‌های برانگیخته بینایی هومن امیری
۴۸- طراحی دستگاه رینومانومتر با هدف بررسي سيستم تنفسي (گروه باليني) علي امينی
۴۹- سيستم سخت‌افزاری اخذ وضعيت مدارهای پزشكی و انتقال از طريق پورت شبكه جهت مونيتورينگ صحت عملكرد آن (گروه باليني) علي اخلاصی
۵۰- ثبت تصویر در حين آندوسکوپی توسط فرمان پزشک یسری صداقت
۵۱- - طراحی و ساخت دستگاهی برای اندازه‌گيری دمای سطحی بدن (گروه باليني) سما عسگری‌نژاد
۵۲- افزودن حس تماس به کیبورد مجازی در محیط واقعیت افزوده و بهبود سرعت آن (گروه باليني) مریم هومان‌فر

۵۳- طراحی سیستم اتوماسیون تحت وب  نوبت‌دهی به بیماران

پویا پورعبداله فرشچی
۵۴- بررسی و مقایسه ضرايب LPC بين صدای فرزند دختر و والدین نسیم سلطانی
۵۵- تحلیل آماری و استفاده از LDA بمنظور تعیین شدت سکته قلبی (گروه باليني) مریم فرج‌پور
۵۶- طراحی واسط سخت افزاری- نرم افزاری مبتني سیستم عامل آندروئيد جهت دريافت، نمايش و ذخیره دمای بدن و پیاده‌سازی سیستم خبره برای تشخیص تشنج ناشی از تب در اطفال (گروه باليني) فواد فرامرزی فرد
۵۷- طراحی و ساخت سيستم مديريت و نظارت بر لامپهای UV (گروه باليني) مهران ریوندی
۵۸- طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار کنترل وسائل منزل برای فرد معلول سيد علی حسينی مشكنانی
۵۹- شباهت‌سنجی سیگنال‌های قلبی یک فرد نسبت به خود و سایرین با استفاده از معیار زمان-فرکانس مريم نصيريان
۶۰-  پیش‌بینی پایان خودبخودی فیبریلاسیون دهلیزی با بکارگیری روش تجزیه مد تجربی (EMD) رقيه دهقان
۶۱- شباهت سنجی نرخ ضربان قلب (HRV) یک فرد نسبت به خود و سایرین با بکارگیری ویژگی‌های زمانی و فرکانسی شکوفه نوبخت
۶۲- ثبت ECG و نمایش آن بر روی گوشی داراي پلت فرم اندروید فاطمه برزگر

۶۳- طراحی و ساخت واسط سخت افزار-نرم افزاری اتصال سیستم های پزشکی به گوشی های تلفن همراه با سیستم عامل آندروئید (گروه باليني)
با راهنمایی و همکاری دکتر نوشیروان

فاطمه عزيزی
۶۴- طراحی و ساخت مدار ثبت GSR جهت اتصال به سیستم‌های مبتنی بر موبایل با سیستم عامل آندروید (گروه باليني)
با راهنمایی و همکاری دکتر نوشیروان
افسانه قنبری
۶۵- بررسی وجود ارتباط بین فشار خون و ضربان قلب با قند خون (گروه باليني)
با راهنمایی و همکاری دکتر شیخانی
فائزه نادری

۶۶- بررسی ارتباط ميان قند خون و پارامترهای درصد اشباع خون با اکسیژن و پاسخ گالوانيك پوست (گروه باليني)
با راهنمایی و همکاری دکتر شیخانی

مهرنوش عرفاتی

۶۷- سیستم نوروفیدبک افزایش تمرکز با به‌کارگیری سیگنال EEG (گروه باليني)
با راهنمایی و همکاری دکتر فیروزآبادی

مریم خبازیان اصفهانی

۶۸- ساخت سیمولاتور مبتنی بر دریافت اطلاعات از بانک داده physionet در قالب اتصال به اینترنت

مهدخت همتی

۶۹- ثبت دمای بدن و انتقال آن بر روی گوشی آیفون از طریق پلت فرم iOS
با راهنمایی و همکاری دکتر فیروزآبادی

محمد کریمی

۷۰- طراحی نرم افزار مدیریت داروها برای گوشی‌های همراه با سیستم عامل آندروید
با راهنمایی و همکاری دکتر فیروزآبادی

مهسا فرخی

۷۱- بررسی مشخصه‌هاي فركانسی سیگنال‌های ECG و EEG در حین حمله میگرنی جهت امکان سنجی فعال‌سازی سیستم کنترل شده رهایش دارو برای کاهش علائم موضعی میگرن
با راهنمایی و همکاری دکتر نصرآبادی

مسيح هاشمی

۳- ليست پروژه‌های تصويب شده (كارشناسی):

عنوان پروژه نام دانشجو
۱-  نرم‌افزار مونيتورينگ وضعيت مدارهای پزشكی (گروه بالينی)  
۲- سيستم نظارت بر بيماران معلول جهت جلوگيری از صدمات ناشی از حركت بدون كمك گرفتن از پرستار (گروه بالينی)  
۳- سخت‌افزار و نرم‌افزار مديريت بر مدت زمان کار با كامپيوتر (گروه بالينی)  

۴- موارد مهم در انجام پروژه:

قالب تهيه پايان‌نامه كارشناسی
قالب تهيه پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد
نكات مهم در تهيه پايان‌نامه (نسخه ۴)
تهيه مقاله از روی پايان‌نامه
DLL جهت تايپ مناسب پايان‌نامه فارسی
اصلاح صفحه کلید فارسی با نرم‌افزار Traylayout(محصول مهرسافت)

طراحی محیط گرافیکی جهت اتصال به سیستم بیوفیدبک

شبکه اجتماعی

تماس

mail(at)saman-parvaneh.com