- نكات مرتبط با درس:

- سرفصل درس:

۱- مروری بر مبانی رایانه: سيستم اعداد، ساختمان داده، حافظه‌های الکترونيکی، مغناطيسی و نوری، اجزاي سخت افزار، اجزاي CPU، نرم‌افزارهای عامل، کاربردی و علمی-الگوريتم
۲- ساختمان رایانه‌های شخصی: صفحه نمايش، جعبه کليد، راه‌اندازهای دیسکتهای سخت و نرم، درگاههای سری و موازی،  نرم افزار SETUP و BIOS، ارتباطات الکترونيکی، اتصال سری، اتصال موازی، اتصال رايانه- رايانه، اتصال رايانه- دستگاههای ابزار دقيق
۳- شبکه‌های رایانه‌ای محلی: شبکه‌های رايانه‌ای جهانی، واسطه‌های ارتباطی (مودم، کارت شبکه و ...)
۴- واسطه‌های آزمايشگاهی ثبت اطلاعات و داده: مبانی ديجيتال کردن سيگنال آنالوگ، مبدلهای آنالوگ به ديجيتال (A/D)، مبدلهای ديجيتال به آنالوگ، واسطه‌های ثبات صوت و تصوير و کاربرد آنها در مجموعه‌های پژوهشی
۵- سيستم‌های عامل و نرم‌افزارهای سرويس‌دهنده: سيستم‌عامل DOS، سيستم‌عامل Window، نرم‌افزارهای پيام‌نگار (Email)، سيستمهای اطلاعاتی و ارتباطی شبکه‌های جهانی (WWW ،Gopher و FTP)،  نرم‌افزارهای کاوشگر در شبکه‌های جهانی (Internet Expolrer ،Netscape و ...)
۶- الگوريتم‌ها و نرم‌افزارهای ثبت، نمايش و انتقال داده‌ها، پردازشگرهای واژه، داده و سيگنال   
۷- نرم افزار: مجموعه نرم‌افزارهای واژه پرداز، واژه نگار، نمانگار، مجموعه نرم‌افزارهای رياضی (Matlab) و آماری (Excel و SPSS)،  پايگاههای اطلاعات پزشکی و موتورهای کاوش در آنها، نرم‌افزارهای مشاوره‌ای و کمک تشخيصی

-تعداد واحد: ۲ واحد تئوری


 

- مراجع:

الف) اصلی

1- A+ Guide to Hardware Managing, Maintaining and Troubleshooting (5th Ed), Jean Andrews, Course Technology-Cengage Learning, 2010

2- PC Hardware, A Beginner's Guide, Ron Gilster, McGraw-Hill, 2001

ب) كمكی

 

 

- اسلايدهای درس:

سري ۱ سيستم اعداد
سري ۲ ذخيره داده
سري ۳ معرفي سخت‌افزار
سری ۴ فاکتور شکل و منابع تغذیه
سری ۵ مادربورد
سری ۶ میکروپروسسور
سری ۷ RAM

- تمرين:

   

مهم: تمرين بايد در برگه A4 و بصورت دو رو نوشته شود، در غير اينصورت نمره‌ای به آن اختصاص داده نمی‌شود.


- لينكهای كمكي:

- تكميل خواهد شد.


 

- اخبار درس:

-


 
 

- نكات مرتبط با تحقيق:

- ترجمه حتماً بايد بصورت تايپي ارائه شود! حداكثر نمره اين بخش ۲ نمره می‌باشد و موضوع بايد فقط همان مقاله‌ای باشد كه از قبل هماهنگ شده است. موارد تحويلي عبارتند از:

CD حاوي ۱- فايل Word و ۲- PDF
- فهرست مراجع و شكلها هم بايد حتماً قرار داده شود.

شبکه اجتماعی

تماس

mail(at)saman-parvaneh.com