- نكات مرتبط با درس: 

- سرفصل درس:

۱- معرفی و آشنایی کلی با زبان برنامه‌نویسی Scheme
۲- قراردادهای لغوی
۳- مفاهیم اولیه و پایه
۴- عبارات و دستورالعملها
۵- ساختار و ساختمان برنامه
۶- فرآيندهای استاندارد
۷- دستورات اصلی

-تعداد واحد: ۲ واحد تئوری


- مراجع:

الف) اصلی

۱-الگوريتم و فلوچارت، ايرج صادقی، انتشارات ناقوس، ۱۳۸۹ (چاپ ۱۱)

ب) كمكی

۲- مباني كامپيوتر و الگوريتم‌ها، عين‌ا...جعفرنژاد قمی و انيس كريم‌ پور، انتشارات علوم رايانه، ۱۳۸۹ (چاپ ۱۹)

۳- الگوريتم و فلوچارت، بهرام غلامی و عليرضا جباريه، انتشارات ديباگران فردا، ۱۳۸۹ (چاپ ۱۲)


 

- اسلايدهای درس:

نرم‌افزار Matlab  
مقدمات Matlab  

- تمرين:

   

مهم: تمرين بايد در برگه A4 و بصورت دو رو نوشته شود، در غير اينصورت نمره‌ای به آن اختصاص داده نمی‌شود.


 

- لينكهای كمكی:

- لینک دانلود برنامه Raptor


- اخبار درس: 

-


 

- نكات مرتبط با تحقيق:

- ترجمه حتماً بايد بصورت تايپی ارائه شود! حداكثر نمره اين بخش ۲ نمره می‌باشد و موضوع بايد فقط همان مقاله‌ا‌ی باشد كه از قبل هماهنگ شده است. موارد تحويلي عبارتند از:

CD حاوي ۱- فايل Word ترجمه و ۲- PDF متن انگلیسی
- فهرست مراجع و شكلها هم بايد حتماً قرار داده شود.

شبکه اجتماعی

تماس

mail(at)saman-parvaneh.com