مهم: تمرين بايد در برگه A4 و بصورت دو رو نوشته شود، در غير اينصورت نمره‌ای به آن اختصاص داده نمی‌شود.


« Prev 4/4 Next

شبکه اجتماعی

تماس

mail(at)saman-parvaneh.com